Tekstikoko
 
 

Ajankohtaista

13.04.2018

Kuulutus / Asemakaavan muutos Valimon alueella (Turuntien LT-alue)


Someron ympäristölautakunta on päätöksellään 28.2.2018 § 22 laittanut vireille hankkeen asemakaavan muuttamiseksi Valimon alueella. Hankkeen tarkoituksena on päivittää asemakaavamerkintöjä Turuntien liikennealueen osalta niin, että kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Turuntien varteen on mahdollista.

Ympäristölautakunta on päätöksellään 21.3.2018 § 34 hyväksynyt hankkeen kaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on koko hankkeen keston ajan julkisesti nähtävillä Someron kaupungin rakennustoimiston ilmoitustaululla.

Somerolla 13.4.2018

Ympäristölautakunta