Tekstikoko
 
 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Hakeminen:

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voit hakea joko sähköisellä hakemuksella, jonka täytettyäsi lähetät netin kautta suoraan sivistystoimistoon tai voit täyttää tulostettavan hakemuksen ja toimittaa sen esim. postitse sivistystoimistoon.

Someron kaupungin peruskouluissa järjestetään lakisääteistä aamu- ja iltapäivätoimintaa koulun arkipäivinä maanantaista perjantaihin. Koulujen päättäjäispäivinä ei aamu- ja iltapäivätoimintaa kouluilla järjestetä. Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. Koulupäivinä tapahtuvan, ohjatun aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.

Aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa on lukuvuonna 2016-17 seuraavissa kouluissa:

Irtisanoutuminen:

Paikan irtisanominen on tehtävä kirjallisesti sivistystoimistoon. Irtisanomiskuukaudesta peritään täysi maksu.

Toimintaan ottaminen:

Toiminnan käynnistyminen kussakin mainitussa toimipaikassa edellyttää vähintään viiden (5) 1 - 2 luokalla olevan tai erityisopetukseen otetun tai siirretyn lapsen osallistumista toimintaan koko toimintakauden (siv.ltk:n päätös § 14/8.4.2014). 

Osallistumismaksut:

Osallistumismaksut 1.8.2016 alkaen ovat (siv.ltk 19.4.2016 § 34)

Maksu peritään jälkikäteen jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona oppilas osallistuu toimintaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan osallistumismaksusta voi anoa vapautusta, mikäli huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen on syytä. Maksualennukset ja -vapautukset hoidetaan perusturvan sosiaalitoimen kautta.

Huoltajat huolehtivat aina itse kerhokuljetukset.