Tekstikoko
 
 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on vuonna 2001 kuntien velvollisuudeksi tullut sosiaalipalvelu. Toiminnan kohteena ovat pitkään työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneet henkilöt. Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan aina aktivointisuunnitelmassa. Se laaditaan yhteistyössä asiakkaan sekä sosiaalitoimiston ja työ- ja elinkeinotoimiston edustajien kanssa. Suunnitelmassa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne, jonka pohjalta yhdessä mietitään vaihtoehtoja, jotka sekä vastaavat asiakkaan työ- ja toimintakykyä että edistävät hänen elämänhallintaansa ja työllistymistään.

Kuntouttava työtoiminta voi kestää 3-24 kuukautta. 12 kuukauden aikana toimintapäiviä voi olla 230. Sopimuksen mukaisesti toimintaa on 1-4 päivänä viikossa, ja päivittäiseksi toiminta-ajaksi voidaan sopia 4-8 tuntia.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa saa pääsääntöisesti perustoimeentulona joko Kelan työmarkkinatukea tai kunnan toimeentulotukea. Lisäksi hänelle voidaan maksaa läsnäolopäiviltä Kelan kulukorvaus tai kunnan sosiaalitoimen myöntämä toimintaraha (9 e / päivä, vuonna 2015). Myös matkakorvaus on mahdollinen.

Someron kaupunki järjestää työtoimintaa Ecotekolassa, osoitteessa Tehdaskuja 6. Kuntouttavaa työtoimintaa voi tehdä sopimuksen mukaan myös kaupungin eri yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä ja seurakunnissa. Mahdollisia toimintapaikkoja ovat esimerkiksi päiväkoti, keittiö, terveyskeskuksen vuodeosasto sekä teknisen toimen kohde.

Yhteyshenkilönä on palveluohjaaja Päivi Mäkipää. Puhelin 040 1268 467 sähköposti paivi.makipaa(a)somero.fi

 


Lisätietoa

Kuntouttava työtoiminta / aktivointisuunnitelmat

Päivi Mäkipää
palveluohjaaja
p. 040 1268 467

Kuntouttava työtoiminta

Kaija Reponen
ohjaaja
p. 044 7791 439