Tekstikoko
 

 
ajankohtaista

 

Ajankohtaista

09.09.2019

Hulevesiasiaa


Vuoden 2018 hulevesilaskut lähtivät vasta vuoden lopussa laskutusohjelman käyttöönoton eri ongelmien vuoksi. Tämän vuoden 2019 laskut lähtivät normaalin laskutusaikataulun mukaiseti. Lasku on vuosittainen, toistaiseksi voimassa oleva. 
Korjauksia on kiinteistötietoihin tehty ja tehdään edelleen ilmoitusten mukaan. Pelkkä puhelinsoitto ei riitä muutoksen hakemiseen, vaan siitä on tehtävä kirjallinen selvitys kaupungin rakennusvalvontaan. Hulevesimaksu peritään lähtökohtaisesti vain yhdeltä kiinteistönomistajalta, vaikka kaikki kiinteistönomistajat vastaavat maksusta yhteisvastuullisesti.

Hulevesimaksulla katetaan yleisten alueiden kuten katu- ja puistoalueiden sekä kiinteistöiltä tulevien hulevesien johtamisen kustannuksia. Niitä syntyy esimerkiksi hulevesiviemäriverkoston, ojaverkoston ja erilaisten viivytysrakenteiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Hulevesijärjestelmästä hyötyvät kaikki järjestelmän vaikutusalueella olevat kiinteistöt. Maksu koskee kaikkia hulevesijärjestelmän vaikutusalueella olevia kiinteistöjä eli pääsääntöisesti asemakaavan sisäpuolella olevia kiinteistöjä.

Hulevesimaksuista saadut tuotot käytetään hulevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Hulevesijärjestelmään kuuluu hulevesiviemäreiden lisäksi asemakaavoitetun alueen ojia, kaupunkipuroja ja hulevesirumpuja. Sitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Lasku on kohdennettu tietyn ajankohdan omistajatietojen perusteella, joten uusimpien kiinteistökauppojen tiedot eivät ole välittyneet laskutusrekisteriin.

Muistutuksen teko hulevesimaksulaskusta

Jos saamasi lasku on mielestäsi hulevesipäätöksen (Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 § 88) vastainen tai ilmeisen kohtuuton, voit tehdä hulevesimaksusta muistutuksen.
Muistutus tulee tehdä tekniselle lautakunnalle 14 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta.
Muistuksen voi toimittaa joko kirjeitse osoitteeseen:
Someron kaupunki, Tekninen toimi, PL 41, 31401 Somero, kuoreen merkintä "muistutus hulevesimaksuun", 
tai
sähköpostilla osoitteeseen helena.taka-aho@somero.fi, jolloin viestin otsikoksi tulee laitaa "muistutus hulevesimaksuun".

Muistutus on vapaamuotoinen asiakirja, johon tulee kirjata seuvaavat tiedot:

Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä muistutuksen teosta riippumatta. Mikäli muistutus johtaa hulevesimaksun alenemiseen, hyvitetään maksujen erotus ilmoitetulle tilille. Muistutukset käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa.


Laskutusperusteet

Somerolla hulevesimaksu koostuu 70 euron perusmaksusta sekä kiinteistön kokoon ja käyttötarkoitukseen perustuvasta kertoimesta. Ranta-alueella maksu puolittuu 35 euroon. Alle 40 m2 kokoisia rakennuksia ei laskuteta. Kiinteistön pinta-alasta puhuttaessa tarkoitetaan maapinta-alaa, ei kiinteistöllä olevien rakennusten pinta-alaa. Taulukon jälkeen on liitetty nettiosoitteita, joista voit käydä halutessasi lukemassa asiasta.

Kiinteistöt on jaettu neljään luokkaan käyttötarkoituksen perusteella:

Luokka 1                                               

Luokka 2

Luokka 3

Luokka 4


Hulevesimaksu -taulukko


Lisätietoa hulevedestä