Tekstikoko
 

 
ajankohtaista

 

Ajankohtaista

11.02.2019

Osallistu ja vaikuta: Someron maankäytön kehittäminen

Osallistu ja vaikuta: Someron maankäytön kehittäminen


Onko Somerolla mielestäsi paikkoja, joita erityisesti tulisi kehittää? Tiedätkö jonkin luonto- tai matkailupaikan joka pitäisi saada kaikkien tietoisuuteen? Onko Someron liikenteessä solmukohtia? Olisiko jossain loistava paikka uusille omakotitonteille?

Vastaa kyselyyn ja auta meitä muodostamaan kokonaiskuva Someron maankäytön kehittämistoimista. Kerro meille millaisia maankäytön kehitystoimia, esimerkiksi investointeja, kaavoja tai hankkeita pitäisi tehdä.


Somerolle ollaan laatimassa vuoteen 2035 suuntaava maankäytön kehityskuva, jonka toteutumista tarkastellaan myös suhteessa Someron kaupunkistrategiaan 2025. Maankäytön kehityskuva on Someron alueidenkäytön raami kehittämiselle, joka ohjaa juridisten kaavojen ja muiden maankäytön suunnitelmien sekä investointien ja muiden kehityshankkeiden ratkaisuja. Kehityskuva osoittaa ne alueet, jotka ovat kaupungin strategian, elinkeinojen kehittämisen ja maanhankinnan kannalta tärkeitä.

Kehityskuvatyössä luodaan maankäytölle ja muulle kehittämiselle työväline, joka huomioi kaupungin erityispiirteet ja nykyisen maankäytön. Työn edetessä tullaan kuulemaan päättäjiä, yrittäjiä ja muita elinkeinotoimijoita, alueen nuoria ja muita kuntalaisia. Kuulemista ja osallistumista suunnittelutyön eri vaiheissa toteutetaan mm. kyselyjen, työpajojen ja haastattelujen muodossa.

Maankäytön kehityskuvatyö on käynnistetty tavoitevaiheella tammikuussa 2019. Kehityskuvatyön on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan loppuvuodesta 2019. Ensimmäisen työvaiheen tavoitteena on havainnollisesti kuvata Someron maankäytön kehittämistavoitteet teemojen ja eri osapuolten, kuten asukkaiden ja yrittäjien näkökulmasta. Kaikki kiinnostuneet pääsevät osallistumaan työhön jo tavoitevaiheessa, tänään julkaistavan karttakyselyn avulla. Kyselyyn voi vastata vielä 14.2.2019 mennessä.

Somerolla 22.1.2019

SOMERON KAUPUNKI

Tästä linkistä pääset osallistumaan kyselyyn: https://app.maptionnaire.com/fi/5371/

Lisätietoja Someron maankäytön kehityskuvasta antavat:

Jyrki Virtanen
Maankäyttöinsinööri
Someron kaupunki
p. 044 779 1237
jyrki.virtanen@somero.fi

Kimmo Vähäjylkkä
Projektipäällikkö/Kehitysjohtaja
Sweco Ympäristö Oy
p. 040 531 4481
kimmo.vahajylkka@sweco.fi