Tekstikoko
 

 
ajankohtaista

 

Ajankohtaista

10.05.2019

Kuulutus Mäkelän alueen asemakaava


Someron kaupunginhallitus on tehnyt hanketta koskevan kaavoituspäätöksen 20.3.2017. Kaavan vireilletulosta on kuulutettu kaavoituskatsauksen 2017 yhteydessä. Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Jaatilantien varren asuinaluetta länteen, Mäntytien ja Taka-Simolantien väliselle peltoaukealle.

Someron ympäristölautakunta on päätöksellään 24.4.2019 § 36 hyväksynyt hankkeen valmisteluvaiheen aineiston, joka on julkisesti nähtävillä 10.5-10.6.2019 välisen ajan Someron kaupungin rakennustoimiston ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivulla osoitteessa: http://www.somero.fi/. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä koko hankkeen keston ajan.

Maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus lausua kirjallisesti mielipiteensä asiasta. Muistutukset, huomautukset ja mielipiteet on toimitettava nähtävillä oloaikana sähköpostilla: maankaytto@somero.fi tai postiosoitteella: Someron kaupunki, Maankäyttö, PL 41, 31401 SOMERO tai Someron rakennustoimistoon, osoitteeseen Joensuuntie 20, II-kerros (avoinna arkisin 9.00-15.00).

Somerolla 10.5.2019
Ympäristölautakunta

Alla linkit nähtävillä olevaan aineistoon.

Kaavakartta (päivätty 4.4.2019)

Kaavaselostus (päivätty 4.4.2019)

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2: Rakennettavuusselvitys (teksti)

Liite 3: Rakennettavuusselvitys (kartta)

Liite 4: Luontoselvitys

Liite 5: Poistuva kaava