Tekstikoko
 

 
ajankohtaista

 

Ajankohtaista

05.12.2019

Oppimisympäristöselvityksen huoltajakysely


Arvoisat huoltajat

Väestöennusteiden mukaan Someron lapsimäärä/oppilasmäärä laskee tuntuvasti seuraavan 10 vuoden aikana. Tämän johdosta Someron varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa on käynnissä oppimisympäristöselvitystyö, jossa tarkastellaan palvelutarpeita ja -verkkoa. Korostaisin, että mitään päätöksiä asian tiimoilta ei ole tehty, vaikka julkisuudesta on sellainen käsitys voinut muodostua. Tällä hetkellä tarkastellaan eri vaihtoehtoja tulevaisuuden palvelutarpeille FCG:n toteuttaman alkuselvityksen pohjalta. 

Osana oppimisympäristöselvitystyötä haluamme osallistaa teitä huoltajia ja kuulla teidän näkemyksiä siitä mitä te koette palveluissamme tärkeäksi. Toivottavasti mahdollisimman moni huoltaja osallistuu kyselyyn ja kertoo näkemyksensä. Kyselyyn voi vastata 3.1.2020 asti. 

Selvitystyöhön liittyen järjestetään huoltajille, henkilöstölle, kuntapäättäjille ja virkamiehille yhteinen, osallistava työpaja-ilta ensi viikolla. Työpajoihin voidaan ottaa valitettavasti rajallinen määrä osallistujia. Jokaisesta yksiköstä on valittu työpajaan yksi huoltajien edustaja esim. vanhempaintoimikunnasta

Kyselyn ja työpaja-illan tulokset ovat osana selvitystyön lapsivaikutusten arviointia.

Oppimisympäristöselvitystyön seuraavista vaiheista tiedotetaan lisää kevätkaudella 2020.

Voimaa ja valoa joulukuuhun

Minna Mäkelä-Rönnholm
Someron sivistysjohtaja

__________________________________________________________

Someron koulujen oppilaiden ja esikoululaisten huoltajille linkki kyselyyn lähetetään Wilman kautta. Varhaiskasvatuksen osalta huoltajia informoidaan asiasta yksikön tiedotuskäytännön mukaan.

Mikäli et ole saanut linkkiä kyselyyn, voit pyytää sen myös sivistystoimistosta p. 040 1268 232, tuire.laakkio(a)somero.fi.