Tekstikoko
 

 
ajankohtaista

 

Ajankohtaista

20.12.2019

Someron kaupungin HYVÄ NÄKYVÄKSI – huomionosoitukset jaettiin


Hyvä näkyväksi – ehdotuksia tuli 49 kpl ja ne koskivat yhteensä noin 200 kaupungin työntekijää/viranhaltijaa. Ehdotuksia tuli niin yksittäisiltä työntekijöiltä, työporukoilta kuin esimiehiltäkin ja ne koskivat sekä isompia tiimejä että yksittäisiä työntekijöitä.

- Oli upea huomata, että ehdotuksia tehtiin monipuolisti niin työkavereista kuin toimialarajat ylittävästikin ja myös omista tiimeistä. Arvostusta osoitettiin niin omaa kuin muidenkin työtä kohtaan. Joukossa oli mukana niin pieniä tärkeitä asioita kuin isoja kehittämisprojektejakin, juuri niin kuin toivoimmekin, kertoo Someron kaupungin hallintojohtaja Hanna Saarni

Hallintojohtaja korostaa, että tarkoitus ei ole laittaa kaikkea tätä hyvää työtä minkäänlaiseen paremmuusjärjestykseen, koska kaikki tehty/ehdotettu kehitystyö ja hyvin tehty työ on tärkeää ja merkityksellistä juuri siinä kontekstissa, jossa se on tehty.

- Johtoryhmä on valinnoissaan pyrkinyt siihen, että joukossa olisi vähän erityyppisiä hyviä esimerkkejä positiivisista jutuista eri toimialoilta. Näitä ei pidä verrata mittaluokkamielessä toisiinsa, eikä myöskään niihin, jotka nyt jäivät tämän huomionosoituskierroksen ulkopuolelle, toteaa Saarni.

Etukäteen palkitsemiskriteereiksi oli ilmoitettu seuraavat seikat:

 - Someron kaupungilla on osaavaa, kehitysmyönteistä, työhönsä sitoutunutta ja sydämellään töitä tekevää henkilökuntaa ihan jokaisessa työyksikössä. Hyvä näkyväksi ehdotuksen olisi varmasti voinut tehdä jokaisesta ihan jokaisesta, joten toivon, että työntekijät jatkavat tämän hyvän näkyväksi tekemistä edelleen ja kertovat myös suoraan työkaverille, toisen yksikön yhteistyökumppaneille, alaisille ja esimiehille, kun huomaavat jotain positiivista. Yksi hyvä palaute voi pelastaa jonkun päivän tai viikon. Itse voin antaa uuden vuoden lupauksen, että kehun jonkun ainakin kerran viikossa, mieluiten kerran päivässä, lupaa hallintojohtaja itse.


Vuoden 2019 Hyvä näkyväksi –teot ja tekijät ovat:

Työntekijäsarjan vuoden kehittäjät:

SOMERON KIRJASTON HENKILÖKUNTA

Someron kirjaston henkilökuntaan kohdistuen tuli kolme ehdotusta. Ehdotuksissa katsottiin kirjaston toteuttaneen erityisellä tavalla kaikkia palkitsemiskriteereitä.

Kirjaston henkilökunta on osoittanut poikkeuksellista asiakaspalvelutaitoa ja on ollut valmis näkemään erityistä vaivaa työnsä kehittämiseen. Kuluneena vuonna on panostettu monin tavoin erityisesti lasten- ja nuorten lukuharrastuksen edistämiseen. Esimerkkeinä tästä työstä ovat mm.


 Työ on myös tuottanut tuloksia, mikä näkyy lasten ja nuorten kirjojen lainausmäärien kääntymisessä kasvuun pitkän laskukauden jälkeen.

Lasten ja nuorten lisäksi kirjasto on panostanut myös seniorikuntalaisten toimintaan mm. järjestämällä muistikammaritoimintaa, suorittamalla muistiystävällinen toimija –valmennuksen, tarjoamalla tietoteknistä neuvontaa yhteistyössä Somero-opiston kanssa ja toimittamalla aineistoja palvelutaloihin ja tarvittaessa jopa asiakkaan kotiin.

Kirjasto on kiitelty yhteistyökumppani koko organisaatiossamme ja on ollut valmis ottamaan hoitaakseen myös ydintehtävän ulkopuolelle meneviä palveluja, kuten kesällä kaupungin mökkien vuokrauksen. Kirjasto on saanut myös erityisen paljon hyvää palautetta asiakaskunnalta.

Kirjaston toimintaa kuvailtiin ehdotuksissa mm. seuraavasti:      

”Koko kaupunginkirjaston henkilökunta on asiansa osaavaa, asiakas edellä työtänsä tekevää, yhteistyökykyistä, innovatiivista ja ennen kaikkea helposti lähestyttävää ja lämminsydämistä väkeä. Heille jos kenelle kuuluu hatunnosto huipputyöstä. Palvelu on tehokasta mutta kiireettömän oloista. Aina on lupa kysyä apua. Kaikesta näkee, että työtä tehdään hyvässä ilmapiirissä ja ilolla.”

”Kirjaston väki on tehnyt Kiiruun koulun 8.-luokkalaisille kirjallisuuden opetuksen tueksi murhamysteerin, joka on pakohuonepeli. Pakohuonepelin voi siirtää helposti muihin kirjastoihin ja sitä voi pelauttaa yläkoulusta lukioon sekä esimerkiksi perheillä. Se tuo hienolla tavalla tutuksi kaupunginkirjastoa, opettaa etsimään hauskalla tavalla aineistoa kirjastosta, opettaa tiimityöskentelyä ja lisää luokan me-henkeä ja ryhmäytymistä. Lisäksi yhteistyö koulun ja kirjaston välillä on aina mukavaa, hyvin toimivaa ja joustavaa. Kirjavinkkaukset, tiedonhaunopastukset, kirjailijavieraat ja Elävä kirjasto ovat mukavaa vaihtelua oppilaiden arkeen, ja ne lisäävät näin myös kirjaston käyttöä ja tukevat oppilaiden lukuharrastusta.”


Esimiessarjan vuoden kehittäjinä palkitaan: 

Osastonhoitaja Marketta Aaltonen ja kotihoidon esimies Mari Paasikivi

Marketta ja Mari ovat omasta aloitteestaan ottaneet johdettavakseen prosessin, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön Someron kaupungilla SHQS-laatujärjestelmä (Social and Health Quality Standard). SHQS on sosiaali- ja terveydenhuollon  organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. SHQS-laatuohjelma sisältää ISO 9001 -standardin keskeiset vaatimukset, jotka on sovitettu sosiaali- ja terveydenhuollon alalle soveltuviksi. Arviointikriteeristössä määritellään vaatimukset strategiseen johtamiseen, toimintojen järjestämiseen ja asiakas/potilasturvallisuuteen, sekä annetaan työkaluja palvelutoiminnan ja johtamisen laadun arviointiin ja kehittämiseen.

”Marketta ja Mari ovat oman vaativan työtehtävänsä ohessa kouluttaneet perusturvan esimiehiä ja henkilöstöä laatujärjestelmän käyttöönottoon. He vastaavat koko prosessista ja ovat sitoutuneet tehtävään useaksi vuodeksi. He ovat osoittaneet innostuneisuutta ja motivoituneisuutta tehtävän toteuttamisessa. Laatujärjestelmän käyttöönotto merkitsee perusturvan prosessien ja palvelun laadun huomattavaa parantumista.”


Kunniamaininnat

Joensuun koulun henkilökunnan liikuntakerho: Joensuun koulun henkilökunta on oma-aloitteisesti järjestänyt itselleen viikoittaisen liikuntakerhon, johon kaikki työntekijät saavat osallistua. Kerho on toiminut kouluvuoden alusta asti säännöllisesti. Porukalla on pelattu sählyä, koripalloa, jalkapalloa, pesäpalloa, käyty ratsastamassa, luontopololla ja hölkkälenkillä. Toiminta lisää työhyvinvointia sekä kunnonkohotusmielessä, että mukavana yhteisenä tekemisenä, joka hioo työporukkaa entistä paremmin yhteen. Upea juttu! 

Palkitsemiskriteeri:

 1. Poikkeuksellisen viihtyvyyden/hyvinvoinnin tuottaminen asiakkaille/kuntalaisille/sisäisille asiakkaille/työkavereille)

Terveyskeskuksen vastaanotto

Vastaanoton toimintaan on tullut isoja muutoksia kuluneen syksyn aikana: aukioloajat ovat muuttuneet ja henkilöstörakenne on muuttunut ja henkilökuntaa vaihtunut.  Henkilökunta on ottanut muutokset vastaan hienosti ja osallistunut työn kehittämiseen niin yksilöinä kuin työyhteisönäkin. Henkilökunta on yhdessä miettinyt toimintatapoja esim. päivystyksen helpottamiseksi työarjen sujuvuudeksi ja muutoksia on myös sitoutuneesti pantu käytäntöön.  Jokainen on tuonut esiin ideoita toiminnan kehittämiseksi. Uusia toimintatapoja arvioidaan jatkuvasti ja kehitetään edelleen.

”Arki vastaanotossa on todella kiireistä, mutta silti työntekijät jaksavat miettiä työnsä kehittämistä. Kiireisessä työssä jokainen muistaa auttaa myös toinen toistaan, on kyse sitten laboratoriosta, diabeteshoitajasta, röntgenhoitajasta, lääkäristä, hoitajasta tai osastosihteeristä, kaikki tekee mitä vain osaa, helpottaakseen toisen työtaakkaa. Asiakkailta tullut palaute on suurimmassa määrin positiivista. Yksikössä ollut opiskelija kertoi lähtiessään olevansa aidosti yllättynyt vastaanoton henkilöstön lämminhenkisyydestä sekä asiakkaille annetusta laadukkaasta hoitotyöstä. Tämä henkilöstö sisältää kokonaisuudessa huipputyyppejä.”

Palkitsemiskriteerit:

 1. Tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävät toimet (työtapojen/prosessien keventäminen, turhan työn poistaminen)
 2. Palvelun erinomainen onnistuminen/merkittävä parantaminen
 3. Erittäin hyvä ja esimerkillinen työsuoritus.

A1-kielen varhentamisen tiimi

Innostunut ja osaava tiimi on oma-aloitteisesti ottanut haltuun uuden oppisisällön perusopetuksessa ja kehittänyt Somerolle oman toimintamallin. Lisäksi tiimi on huolehtinut henkilöstön kouluttamisesta ja jakanut osaamista myös oman organisaation ulkopuolelle. Tiimin oma-aloitteisuus, aktiivisuus ja kehittämishalukkuus on ollut poikkeuksellista. Tiimi on myös tiedottanut toiminnastaan ja edistymisestä systemaattisesti.

Palkitsemiskriteerit:

 1. Tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävät toimet
 2. palvelun erinomainen onnistuminen/merkittävä parantaminen
 3. strategian mukaisten tavoitteiden edistäminen omassa työssä poikkeuksellisella tavalla
 4. erittäin hyvä ja esimerkillinen työsuoritus

Ravitsemistyöntekijä Paula Vähämäki ja kirkonmäen koulun koulunjohtaja Markku Sarén

Paula ja Markku ottivat ruokahuollon lanseeraaman "Oma valintasi"-vapaaehtoisen tarjottimen poisjättämisen- haasteen vastaan ja opettivat ja kannustivat Kirkonmäen oppilaita tähän kampanjaan hyvällä tuloksella. Suurin osa oppilaista ruokailee nyt ilman tarjottimia, mistä syntyy säästöä niin veden, sähkön kuin työmääränkin osalta. Kampanja on hieno esimerkki myös ympäristö/ilmastoteosta, joita voimme työssämme toteuttaa.  Kirkonmäki oli ainoa koulu, joka lähti tähän kampanjaan mukaan. Huomionarvoista on myös tässä projektissa toteutettu eri toimialojen työntekijöiden välinen hyvä yhteistyö.

Palkitsemiskriteeri:

 1. Tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävät toimet (työtapojen/prosessien keventäminen, turhan työn poistaminen)

Elinkeinoasiantuntija Tanja Uusitalo

Tanja on nähnyt poikkeuksellisen paljon vaivaa brändistrategian luomiseen ja sitä kautta strategian mukaisten tavoitteiden näkyväksi tekemiseen ja eteenpäin viemiseksi.  Tanja on tehnyt lähes kaikki vapaaehtoisiin ja vapaa-ajallaan suorittamiinsa opintoihinsa liittyvät oppimistehtävät kaupungille ja tekee parhaillaan lopputyöta Someron kaupungin johtamiskulttuurin kehittämiseen liittyen. Opintojensa kautta Tanja on tuonut organisaatioon paljon uutta osaamista kehittämistyöhön ja jakanut osaamistaan myös muille. Tanjalla on rohkeasti tehnyt, ja tekee uusia avauksia ja eri toimialojen toiminnan kehittämiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Tanja on tehnyt myös koulujen kanssa idearikasta yhteistyötä ja ollut kehittämissä uusia toimintamalleja yrittäjyyskasvatukseen.

”Tanjalle kaupunkistrategia ja sen toteuttaminen on sydämen asia, jota hän aina muistaa pitää esillä eri yhteyksissä.”

Palkitsemiskriteerit:

 1. strategian mukaisten tavoitteiden edistäminen omassa työssä poikkeuksellisella tavalla
 2. erittäin hyvä ja esimerkillinen työsuoritus

Terveyskeskuksen laitoshuoltajat Helena Johansson, Maritta Kavander, Kerttu Kuisma, Merja Kurttila, Heidi Laine ja Anne Padinki ja heidän esimiehensä siivoustyönjohtaja Saini Pöysti

Tilahallinnolle tuli useita ehdotuksia hyvin tehdystä työstä, joista halusimme nostaa esille tämän hyvän esimerkin. Työntekijät ovat yhdessä esimiehensä kanssa miettineet töiden uudelleenjärjestelyjä ja sitoutuneet niihin. Tavoitteena on ollut n. 7h/vko säästöä terveyskeskuksen laitoshuoltajien tunneista puhtaustasoa laskematta.  Porukka on rohkeasti kokeillut myös tätä tiukempaa (15 h) vähennystä, mutta huomannut sen toimimattomaksi. Hieno esimerkki siitä, että on yhdessä mietitty uusia järjestelyä, kokeiltu rohkeasti uutta, isoakin muutosta, ja kun on huomattu, että ei toimi, niin mietitty uudestaan. Sama porukka on tehnyt myös yksittäisiä päiviä uusilla työjärjestelyillä. Kehitystyö on edelleen meneillään.

Palkistsemiskriteerit:

 1. strategian mukaisten tavoitteiden edistäminen omassa työssä poikkeuksellisella tavalla
 2. erittäin hyvä ja esimerkillinen työsuoritus

Kirkonmäen koulun opettaja, kuoronvetäjä Nella-Mari Lindberg

Nella-Mari Lindberg on vetänyt Kirkonmäen koulun kuoroa monta vuotta. Työaikana tapahtuvien harjoitusten lisäksi hän käy vapaa-ajallaan kuoron kanssa seurakunnan tilaisuuksissa mm. koulujumalanpalveluksissa ja järjestää kaksi kertaa vuodessa kuoron konsertit koululla. Lisäksi kuoro keikkailee lukuisissa tilaisuuksissa ympäri Someroa tuomassa lämpöä ja iloa lasten laulun muodossa kaikille somerolaisille. Keikkoja on mm. joulukadun avajaisiin, palvelutaloihin, Lamminniemi- kotiin ja veteraanien tilaisuuksiin.

”Nella-Mari Lindberg tekee  kuoronohjaustyötä innostuksesta ja pyyteettömästi aikaa ja vaivaa säästämättä muun koulutyön lisäksi  eikä koskaan tee "numeroa" itsestään. Lisäksi Nellalla on aina aikaa auttaa työkavereita vaikkapa kouluun liittyvissä kuljetuspulmissa pakettiautollaan. Nellan ahkerointi kuoron parissa on kaikille työyhteisössä myös kannustava ja piristävä esimerkki. Kuoron toiminta on kaiken lisäksi koululle ja kuorolaisille sekä heidän vanhemmilleen äärimmäisen tärkeä osa koulutyötä; tälläkin hetkellä kuorossa on noin 40 laulajaa!”

Toiminnalla on monella tapaa merkitystä myös yhteisöllisyyden lisäämiseksi sekä koulussa, että laajemminkin.

Palkitsemiskriteerit:

 1. Poikkeuksellisen viihtyvyyden/hyvinvoinnin tuottaminen asiakkaille/kuntalaisille/sisäisille asiakkaille/työkavereille
 2. Erittäin hyvä ja esimerkillinen työsuoritus
 3. Strategian mukaisten tavoitteiden edistäminen omassa työssä poikkeuksellisella tavalla

Lisätietoja

Hanna Saarni
hallintojohtaja, Someron kaupunki
044 7791 210
hanna.saarni@somero.fi