Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
ajankohtaista

Tarjouspyynnöt

03.02.2023

Esi- ja peruskouluun ilmoittautuminen alkaa 6.2.2023


Ilmoittautuminen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan alkaa Somerolla maanantaina 6.2.2023. Perusopetukseen ilmoitetaan kaikki vuonna 2016 syntyneet lapset sekä aiemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään.
 
Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan ajalla 6.2. – 22.2.2023. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti osoitteessa https://somero.inschool.fi/ ja siellä kohdassa Lomakkeet. Mikäli sähköinen ilmoittautuminen Wilmassa ei ole mahdollista, voi ilmoittautumisen tehdä paperisella ilmoittautumislomakkeella, joita saa esiopetuksen ryhmistä, kaupungintalon neuvonnasta ja sivistystoimistosta. Paperinen lomake täytetään ja palautetaan sivistystoimistoon viimeistään 22.2.2023.
 
 Wilmassa on nähtävillä lapselle osoitettu lähikoulu. Vanhemmat voivat halutessaan anoa koulun vaihtoa toissijaiseen kouluun ilmoittamalla siitä ilmoittautumisen yhteydessä Wilmassa ja lisäksi täyttämällä erillisen paperisen anomuslomakkeen, joita saa sivistystoimistosta. Huhtikuussa kaikki tulevien ekaluokkalaisten huoltajat saavat Wilmaan päätöksen lapsen lähikoulusta.
 
Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen
 
Kouluilla koulupäivisin järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea 1.-2. vuosiluokan oppilaat. Toimintaan voivat hakea mukaan myös vuosiluokasta riippumatta ne oppilaat, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Toimintaryhmät muodostetaan hakuajan loppuun mennessä saapuneiden hakemusten perusteella. Toiminta on maksullista. Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti maaliskuun loppuun mennessä. 
 
 Tässä linkki sähköiseen hakemukseen:
 Sähköinen hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan 
 
Koulukuljetukseen hakeminen
 
Kuljetusten myöntämisperusteet noudattavat voimassa olevia kuljetusperiaatteita, ja ne on luettavissa kaupungin internet-sivuilla ja alla olevan linkin kautta voimassa olevasta Koulukuljetusoppaasta. Koulukuljetukseen haetaan ensisijaisesti Wilman kautta kohdassa Hakemukset ja päätökset tai sähköisesti huhtikuun loppuun mennessä. 

Tässä linkki sähköiseen hakemukseen:
 Sähköinen koulukuljetushakemus
 Koulukuljetusopas
 

Kouluun tutustumispäivä ti 9.5.2023

Järjestetään kaikissa Someron alakouluissa. Koulut lähettävät erillisen kutsun koteihin

Kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa lisätietoja saa kouluilta ja sivistystoimistosta puh. 040-1268 231. 

Hakemus esiopetukseen ja esiopetuskuljetukseen sekä täydentävään varhaiskasvatukseen löytyy varhaiskasvatuksen sivuilta.