Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
ajankohtaista

Tarjouspyynnöt

10.02.2023

Someron kyläraha haettavissa


Someron kaupunginvaltuusto on vahvistamassaan vuoden 2023 talousarviossa varannut rahoitusta kylätoiminnan tu­ke­mi­seen 5000 euroa, jota kutsutaan kylärahaksi. Kylärahaa myönnetään Someron kaupungin alueella toimiville rekisteröityneille yhdistyksille, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen alueensa asukkaiden omaehtoisen kehittämistyön koordinoinnin laatimalla alueelle asukkaiden kanssa kyläsuunnitelman, jota yhdistys toteuttaa. Kylärahan tavoitteena on kannustaa kyliä tavoitteelliseen, suunnitelmalliseen kylän kehittämiseen, jolla on kaikkien kylien asukkaiden tuki.  Samalla toiminnallisella kyläalueella voi olla vain yksi omaehtoista kylätoimintaa koordinoiva yhdistys joka tekee alueelle kyläsuunnitelman ja hakee kylärahaa.  Hanke voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Avustusta myönnetään vapaamuotoisten kirjallisten hakemusten perusteella yhteen tai useam­paan kylien kehittymistä edesauttavaan hank­kee­seen, joka on mukana 1.1.2022 jälkeen yhdistyksen kaikille avoimessa kokouksessa hyväksytyssä kyläsuunnitelmassa.

Hakemuksesta löydyttävä seuraavat tiedot:

Yhdistyksen nimi ja toimialue, yhteystiedot, jäsenmäärä ja yhdistysrekisteriote.
Selvitys avustuksen kohteena olevan kehittämis- tai investointihankkeen tarkoituksesta.  Rahoitussuunnitelma, jossa on eritelty haettavan kylärahan määrä sekä oman työn ja pääoman osuus.

Hakemuksen liitteeksi vuoden 2021 tai vuoden 2022 tilinpäätös sekä toimintakertomus ja vuoden 2023 toimintasuunnitelma sekä 1.1.2022 jälkeen avoimessa kyläkokouksessa hyväksytty kyläsuunnitelma.

Aiemmin avustusta saaneiden yhdistysten tulee liittää hakemukseen selvitys avustuksen kohteena olevan projektin toteutumisesta, jos ei selvitystä jo aiemmin ole toimitettu. Uutta avustusta ei myönnetä ennen kuin edellinen hanke on toteutettu.


Arvioidessanne kohteenne projektirahakelpoisuutta miettikää lisäksi täyttääkö kohde ainakin jonkun alla olevista vaatimuksista.   


  1. Hanke tukee Someron kaupunkistrategian toteutumista
  2. Hanke on kylää elävöittävä ja kehittävä
  3. Hankkeessa korostuu kyläläisten oma panos ja omaehtoinen kehittäminen
  4. Hanke on kyläläisten yhteistoimintaa edistävä
  5. Hankkeella on pitempiaikaisia vaikutuksia
  6. Hanke tehdään yhteistyössä yhden ja useamman kylän kanssa

 

Hakemukset on toimitettava Someron maaseututoimistoon Sepäntie 16 B, 31400 SOMERO, 31.3.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja maaseutuyksikön päällikkö Veli-Matti Pura p. 0500843019