Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kaupunki ja hallinto

Aloitteet

Kunnan asukas voi tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Aloite tulee tehdä kirjallisena ja sen tulisi sisältää ainakin seuraavat seikat:

Aloite saa olla muodoltaan vapaamuotoinen. Olennaista on, että siitä selviää, mitä aloitteella esitetään.

Aloitteen voi jättää kaupungintalon neuvontaan, Joensuuntie 20, josta se ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jolle se kunnassa kuuluu.

Someron kaupunki on myös mukana kuntalaisaloite.fi -palvelussa.