Tekstikoko
 
 

Someron Vesihuolto Oy - Tervetuloa

Puhdasta vettä tarvitaan jokaisessa kodissa päivittäin. Someron Vesihuolto Oy huolehtii siitä, että vettä on joka hetki saatavilla luotettavasti ja edulliseen hintaan. Huolehdimme myös jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta toiminta-alueellamme niin, että vesistöt ja muu ympäristö säilyvät puhtaina.

Vesiverkostomme yltää Someron kaupungin lisäksi Tammelan kunnan Torron ja Letkun kyliin. Vedenjakelun osalta toiminta-alue on Someron keskustaajama [PDF] ja muualla kartassa [PDF] näkyvistä runkovesijohdoista 100 metriä molemmin puolin.

Viemäriverkostomme kattaa Someron keskustan ja osan Oinasjärven [PDF] alueesta. Viemäriverkoston toiminta-alueet ovat kartassa [PDF] keltaisella.

Pyydä tarjoustamme, mikäli haluat käyttöösi hyvälaatuista pohjavettä tai liittyä viemäriverkostoomme.

Asiakkainamme on jo yli 3 400 kiinteistöä.

Vedensäästövinkkejä kodin energiaoppaasta


Ilmoita mittarinlukemasi 

Asiakkaiden toivomuksesta  keskustan alueen talviluennasta on luovuttu. Mittarilukukortit lähetetään vain kesäkuussa.

Halutessaan lukeman voi ilmoittaa aina ennen arviolaskutusta, lukeman on oltava perillä viimeistään laskutuskauden viimeisenä päivänä ( 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.).


 

Kulutuspisteen / -paikan numero:

Kulutuspisteen / -paikan numero:

Mittarin numero:Voit ilmoittaa mittarilukemasi myös Kulutus-Webin kautta, pääset sinne allaolevasta linkistä:

Kulutus-Web

Palveluun pääsemiseksi tarvitset kulutuspaikan numeron sekä mittarinumeron, jotka löytyvät laskun oikeasta yläkulmasta sekä mittariluentakortista.

Lisätietoja vesimittarien luennasta saa asiakaspalvelusta 040 1268 347

Mittarilukemaa tallentaessasi voit saada virheilmoituksen vuosikulutusarviosta poikkeavasta kulutuksesta. Jos poikkeama on huomattavan suuri, suosittelemme ottamaan yhteyttä toimistoomme tai antamaan palautteessa tarvittavaa lisätietoa poikkeaman syystä.

 

Someron Vesihuolto - tiedotteet

05.06.2018

Vesivuodon korjaustyö 5.6.2018


Vesivuoto Härkälässä

***Vuoto korjattu ja vesi kytketty päälle klo 11***

Härkälän kylän alueella vedentulo keskeytyy kokonaan ja paine voi alentua laajemmallakin alueella vesivuodon korjaustyön takia

tiistaina 5.6.2018 klo 10, arvioitu kesto 5 tuntia.

Vedessä voi esiintyä sameutta korjauksen jälkeen, 

pahoittelemme häiriötä.


Kommentit:

Ei kommentteja

Kirjoita kommentti:

Sähköpostiosoite (ei näytetä kommentin yhteydessä) *

Nimimerkki *

Kommenttisi *


23.05.2018

Putkirikko 23.5.2018 klo 10:40 - 12:00

Lue lisää


29.03.2017

Someron Vesihuolto Oy vaihtaa vanhoja vesimittareita

Lue lisää


05.11.2013

Vesimittarit ja -putket jäätyvät helposti pakkasella

Lue lisää


27.08.2013

Savua viemärikaivosta

Lue lisää


14.05.2012

Siirtoasiakirja jätteen kuljetuksesta

Lue lisää


23.03.2012

Vesilaskun maksaminen on mahdollista nyt myös ympäristöystävällisenä ja paperittomana e-laskuna

Lue lisää


08.07.2011

Vesimittareiden vaihto

Lue lisää


15.04.2008

Asiakastiedote: Talousveden pilaantumisen estäminen

Lue lisää


 

Hulevesitiedote  

                                                              Tiedote 7.3.2017

Someron Vesihuolto Oy on käynnistänyt hankkeita joilla puhdistamattomien viemärivesien laskemista alueen vesistöihin saataisiin vähennettyä.

Mitä olemme asian eteen tänä vuonna jo tehneet?

 Akustin pumppaamon ajotapa on muutettu.

Olemme käynnistäneet suunnittelun Kaislarannan alueen viemäröinnin saneerauksesta. Suunnitelman laatii Pöyry Oyj. Alueen asukkaille tullaan järjestämään ns. vuorovaikutustilaisuus, jossa asukkaiden on mahdollista esittää mielipiteensä alustavista suunnitelmista. Tarkoituksena on, että löydämme yhdessä teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisimman vaihtoehdon hulevesien poisjohtamiseksi.

Olemme käynnistäneet suunnittelun Turuntien varren viemäröinnin saneerauksesta. Tämänkin alueen suunnittelusta vastaa Pöyry.

Olemme tilanneet FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä keskusta-alueen jätevesiviemäröinnin mallinnuksen. Mallinnuksen avulla kuvittelemme pääsevämme paremmin perille siitä, mitkä verkoston alueet/paikat ovat niitä pullonkauloja viemärivesien johtamisessa puhdistamolle.

Olemme perustaneet projektiryhmä. Tämä ryhmä aloittaa toukokuussa jätevesiviemärin tutkimuksen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ensisijaisesti sitä, että mistä hulevesiä tulee jätevesiviemäreihin. Someron Vesihuolto Oy jätevesiviemäreissä oli viime vuonna noin ¼ kiinteistöiltä sinne johdettu jätevettä ja lähes ¾ jotain muuta, eli eri paikoista ja eri syistä viemäriin joutunutta hulevettä.

On erittäin tärkeää, että näiden hulevesien määrää jätevesiviemärissä saadaan merkittävästi vähennettyä. Niiden hulevesien käsittely ei kuulu jätevedenpuhdistamolle. Hulevedet ovat salaojiin tulevia, lumien sulamisesta ja vesisateista johtuvia vesiä, jotka eivät varsinaisesti ole jätevettä.  

Joensuuntie 49,
31400 Somero

Toimisto avoinna:
ma-pe 8.00 - 11.00
ja 12.00 - 15.00

Sähköposti
vesi(a)somero.fi
etunimi.sukunimi(a)somero.fi

Vikapäivystys
040 5010 718

Toimitusjohtaja
Antti Mäki
puh. 040 1268 342

Käyttöpäällikkö
Rauno Kasvi
puh. 0400 320 824

Laskutus ja vesisopimusasiat
Satu Kolattu
puh. 040 1268 347


Someron Vesihuolto Oy vastaanottaa verkkolaskuja.

Verkkolaskuoperaattorimme on Maventa Oy, välittäjätunnus 003721291126.

Pankkiverkosta lähetettäessä tunnus DABAFIHH.

Verkkolaskuosoitteemme (OVT-tunnus ) on 003701530302.

 


https://www.kulutus-web.com/somero/vesi/suomi/index.asp