Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Yleinen edunvalvonta

Holhoustoimen edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. Holhoustoimen avulla tällainen henkilö voi saada tuekseen edunvalvojan, joka yhdessä tai hänen kanssaan tai hänen puolestaan huolehtii hänen asioistaan ja valvoo hänen etujaan. Edunvalvojana voi toimia omaisedunvalvoja tai yleinen edunvalvoja.

Yleinen edunvalvoja voidaan määrätä henkilölle, joka ei ole hakemuksessaan nimennyt ketään tehtävään ja/tai maistraatti ei ole löytänyt edunvalvojaksi ketään sopivaksi katsomaansa lähiomaista tai muuta henkilöä.

Somerolla yleistä edunvalvontaa hoitaa Someron kaupungin yleinen edunvalvoja.

Holhousviranomaisena toimii maistraatti. Hakemukset edunvalvonnan aloittamisesta tehdään maistraatille kuten myös ilmoitukset edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä. Maistraatti/Käräjäoikeus tekee edunvalvonnan aloittamista sekä edunvalvojaa koskevat päätökset.

Someron alueen holhousviranomaisena toimii Lounais-Suomen maistraatin Salon yksikön edunvalvontaosasto, Kirkkokatu 1-3B, 24100 Salo (Valtion virastotalo), puh. 029 553 9441.

Lisätietoa holhoustoimen edunvalvonnasta löytyy maistraattien kotisivuilta www.maistraatti.fi.

Someron kaupungin yleinen edunvalvoja

Eliisa Raitanen
p. 040 1268 398
eliisa.raitanen(a)somero.fi

Soittoajat: 
ma-pe 12.30-13.30

Postiosoite:
Someron kaupunki/ Edunvalvonta
PL 35
31401 Somero

Käyntiosoite:
Jänistie 1
31400 Somero

Tapaamiset vain ajanvarauksella.