Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Kehitysvammahuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään henkilöille, joilla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista. Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Kaikille asiakkaille tehdään tarvittaessa palvelusuunnitelma.

Kunnan tulee järjestää vaikeavammaisille henkilöille kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välttämättömät välineet, koneet ja laitteet, palveluasuminen ja päivätoiminta.

Toimintaan varatun määrärahan ja harkinnan puitteissa järjestetään kaikille vammaisille henkilöille sopeutumisvalmennusta, avustusta päivittäisistä toiminnoista tarvittaviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin, tukea ylimääräisiin erityisravinto- ja vaatekustannuksiin sekä muihin tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin.

Palvelut edellyttävät, ettei henkilölle ole tarjolla riittäviä ja sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Palvelut ovat hakijoille maksuttomia, lukuun ottamatta kuljetuspalveluja, joista peritään omavastuuosuus julkisen liikenteen taksan mukaan.

Palveluja haetaan hakemuslomakkeella. Taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Hakemukset:


Päivitetty 27.12.2019 / MS

 
 


Lisätietoa

Kehitysvammahuolto- ja vammaispalvelut:

Vammaistyön sosiaalityöntekijä
Jaakko Kaunisto
p. 044 7791431

Osastonsihteeri
Kairi Tikko
p. 040 1268224

Johtava sosiaalityöntekijä
Marjaana Sorokin
p. 044 7791220  

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@somero.fi

Käyntiosoite:

Someron sosiaalitoimisto
Jänistie 1
31400 Somero 

Postiosoite:

Someron sosiaalitoimisto/vammaispalvelut
PL 5,
31401 SOMERO

 
 
katso tästä ajankohtaisin tieto koronatilanteen vaikutuksista palveluihin »