Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Vapaa-aika ja matkailu

Liikuntaa liikkuvaisille

Someron liikuntapalvelut järjestää ohjattua liikuntaa kaiken ikäisille. Painopiste ohjaustoiminnassa on vähän tai ei lainkaan liikuvissa ja erityisryhmissä (soveltava liikunta). Perheille, lapsille ja nuorille järjestetään myös ohajttua liikuntaa.  

Somero valittiin keväällä 2021 mukaan Ikäinstituuttin Voimaa Vanhuuteen-ohjelmaan. Ohjelman myötä lisäämme ikääntyville suunnattuja matalan kynnyksen voima- ja tasapainoryhmiä ja muuta hyvinvointia edistävää toimintaa.

Erityisliikunnalla eli soveltavalla liikunalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.

Ryhmät  jatkavat syksyllä 2021. Seuraa ilmoittelua Someron internetsivuilla ja Somero-lehdessä.