Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 


 

15.11.2022

Yhteisöllinen Somero 2030 - Kaupunkistrategia


Someron kaupungin tehtävänä on huolehtia osaltaan väestönsä peruspalveluista ja hyvinvoinnin edistämisestä. 

Lisäksi se luo asukkailleen turvallisen ja viihtyisän ympäristön, hyvät olosuhteet
asumiseen ja vapaa-ajantoimintoihin sekä kilpailukykyiset edellytykset monipuoliselle yritystoiminnalle. 

Toiminta perustuu sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöarvot huomioivaan kestävään kehitykseen

Someron kaupungin toimintaa ohjaava kaupunkistrategia seuraaville vuosille rakentuu somerolaisen supervoiman, yhteisöllisyyden ympärille.

Pyydämme kuntalaisia tutustumaan staregialuonnoksen perusajatuksen kiteyttävään esitykseen. Sen pohjalta voi alle esittää kommentteja ja palautetta. Kannustamme myös tuomaan esiin ideoita, miten parhaiten vahvistamme yhteisöllisyyttä ja miten yhteisöllinen toimintatapa voi hyödyttää myös kaupungin perustoimintaa.


Strategialuonnos

Liite (Hyte-kertoimen indikaattorit)


Kommentit:

Ei kommentteja

Kirjoita kommentti:

Sähköpostiosoite (ei näytetä kommentin yhteydessä) *

Nimimerkki *

Kommenttisi *